Adatvédelmi Szabályzat

A Ceva elkötelezett a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások betartása mellett.

Ceva-Phylaxia Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozás betartása mellett.

A Ceva-Phylaxia Zrt. vállalja, hogy alkalmazza az Általános adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 rendelet) „GDPR” rendelkezéseit és védi az összegyűjtött és feldolgozott személyes adatokat.

A Ceva-Phylaxia Zrt. ( vagy Ceva ) olyan eljárásokat hajt végre, amelyek biztosítják e rendelkezések betartását a szervezetén belül, ideértve a személyes adatokat kezelő alkalmazottait, partnereit és beszállítóit:

► A személyes adatok törvényes, tisztességes és átlátható kezelése;

► Személyes adatok összegyűjtése meghatározott, egyértelmű és törvényes céllal, és nem történik utólagos feldolgozás ezekkel a célokkal összeegyeztethetetlen módon;

► A személyes adatok megőrzése megfelelő, releváns és a kezelésük céljának megfelelően korlátozott módon;

► A személyes adatok pontosságára, a pontatlan adatok törlésére vagy helyesbítésére irányuló intézkedések.

Kötelezettségvállalásaink az Ön adatinak védelme érdekében

GYIK

 • Mi a GDPR?

GDPR „General Data Protection Regulation” azaz „Általános adatvédelmi rendelet”

Ez a személyes adatok védelmére vonatkozó európai referencia jogszabály.

Egyetlen és harmonizált jogi keretet állapít meg valamennyi tagállamra vonatkozóan, és a magánélet védelmét és a személyes adatok védelmét szavatolja.

 

 • Kire vonatkozik a GDPR?

A GDPR nem csupán az EU-ban működő, hanem az EU-n kívüli szervezetekre is vonatkozik, ha az Unió területén árukat vagy szolgáltatásokat kínálnak.

 

 • Mikor lép hatályba a GDPR?

A rendelet 2018. május 25-től hatályos az egész Európai Unióban.

 

 • Mi a személyes adatok kezelése?

Az adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amely automatizált vagy nem automatizált folyamatokon keresztül történik, és amelyet adatkészletekre alkalmaznak. Ilyen például a rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, adatbányászat, megtekintés, felhasználás, adatátvitel, terjesztés, vagy a rendelkezésre bocsátás bármilyen más formája, az adategyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 

 • Milyen adatokra vonatkozik a GDPR?

A GDPR csak a személyes adatokat szabályozza, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ.

 

 • Milyen személyes adatok minősülnek érzékenynek?

A faji vagy etnikai eredetre, politikai, filozófiai vagy vallási véleményekre, szakszervezeti tagságra, egészségre vagy szexuális életre vonatkozó adatok.

 

 • Hogyan kell összegyűjteni és feldolgozni az érzékeny adatokat?

Az érzékeny adatok olyan adatok, amelyek természetüknél fogva magukban hordozzák a kockázatot az egyének jogaira és szabadságára nézve, ezért fokozott védelmi rendszer vonatkozik rájuk.

A GDPR meghatározza az érzékeny adatok kezelésének tiltási elvét, amely tilalom bizonyos eltérésekkel jár.

Több kivétel, alternatíva tartozik a kezelés tilalmához.

 

 • Ki az adatkezelő?

Természetes vagy jogi személy, hatóság, másik szervezet kirendeltsége, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit.

 

 • Ki az adatfeldolgozó?

Az alvállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, szerv vagy egyéb szervezet, amely a személyes adatokat kezeli az adatkezelő számára.

 

 • A nem számítógépes adatkezelésekre vonatkozik?

A GDPR vonatkozik a személyes adatok minden, teljesen vagy részben automatizált kezelésére, valamint egy fájlban található vagy beillesztendő adatok nem automatizált kezelésére.

A fájl nem csupán adatbázis vagy Excel táblázat. Ez lehet papíralapú dokumentum, biztonsági videokamera, amely egy személyről adatokat gyűjt...

 

 • Melyek a GDPR fő céljai?

- Az Európai Unió egész területén egységes keretrendszer létrehozása és az ellenőrző hatóságok közötti megerősített együttműködés

- Szemléletváltás az adatkezelő elszámoltathatóságával

Az elszámoltathatóság elvének alkalmazásával létrehozzák az adatkezelési tevékenységek listáját. Kimerítően felsorolja a különböző adatfeldolgozásokat

- Az egyének jogainak megerősítése

►   A tájékoztatáshoz és hozzájáruláshoz való jog: nagyobb átláthatóság

►   Hozzáférési és helyesbítési jog

►   Törlési jog a felejtéshez való jogon keresztül

►   Ellenvetési és korlátozás kérésének joga

►   Adathordozhatósághoz való jog

►   Kártérítéshez való jog

- A magánélet és a személyes adatok tiszteletben tartása új projekteknél beépített, a már meglévő projekteknél alapértelmezett elv szerint

Beépített adatvédelem

A beépített adatvédelem megköveteli az érintett személyre vonatkozó adatvédelmi elvek végrehajtására irányuló adatkezelési eszközök, technikai és szervezeti intézkedések előzetes meghatározását, különösen az adatkezelésnek a természetes személyek jogaira és szabadságára gyakorolt kockázata kockàzatàt illetően.

Alapértelmezett adatvédelem

Alapértelmezés szerint csak az adatkezelés meghatározott céljához szükséges adatok kell kezelni. Ezek az elvek az adatok mennyiségére, feldolgozásuk mértékére, megőrzésük időtartamára és hozzáférhetőségükre vonatkoznak.

 Az adatvédelemre vonatkozó hatásvizsgálat

A GDPR előírja, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelesek az adatvédelemre irányuló hatásvizsgálatot végezni olyan adatok kezelését megelőzően, amelyek valószínűleg nagy kockázatot jelenthetnek a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Adatvédelmi Szabályzat

A Ceva-Phylaxia Zrt. társaság (a továbbiakban „Ceva”) nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy védje webhelye felhasználóinak magánéletét és személyes adatait.

Tevékenységeivel összefüggésben a Ceva személyes adatokat gyűjt és kezel adatkezelői minőségben, ezért vonatkozik rá a személyes adatok védelméről szóló 2016. április 27-i 2016/679 számú általános európai rendelet („GDPR”), valamint annak alkalmazására hozott minden nemzeti jogszabály

Ez az adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: adatvédelmi irányelv”) egyértelműen, egyszerűen és teljes körűen tájékoztatja Önt arról, hogy a Ceva milyen módon gyűjti és használja fel az Önre vonatkozó személyes adatokat, többek között webhelyein vagy mobilalkalmazásain keresztül, vagy azokkal összefüggésben, illetve arról, hogy Ön milyen eszközökkel rendelkezik a felhasználás ellenőrzésére és az erre vonatkozó jogainak gyakorlására.

  

1. MILYEN ALKALOMMAL GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATAIT?

A Ceva a személyes adatait különböző alkalmakkor gyűjtheti (online vagy fizikailag)

A Ceva néha gyűjtheti az adatait űrlapokon, amelyeken a csillaggal '*' vannak jelölve azok a mezők, amelyek kitöltése kötelező. Ennek hiányában bizonyos szolgáltatásokhoz és azok használatához való hozzáférés nem lehetséges.

 • Az adatok, amelyeket közöl velünk felhasználói fiók létrehozásakor internetes honlapjainkon, vagy mobilalkalmazásainkban

Ha bizonyos weboldalakat használni szeretne, felhasználói fiók létrehozásával azonosítania kell magát.

Amikor weboldalainkon vagy mobilalkalmazásainkon létrehoz egy felhasználói fiókot, megkérjük, hogy adjon meg bizonyos személyes adatokat, ideértve az azonosítási adatait.

Ezeknek az adatoknak a segítségével hozzuk létre a felhasználói adatlapját és ezek teszik lehetővé a fiókja kezelését.

Ez az adatkezelés az adatkezelőnek a GDPR 6. cikke szerinti törvényes érdekén alapul. 

 • Az adatok, amelyeket egy állásajánlatra válaszolva, vagy spontán állásjelentkezésnél közöl velünk

A munkaerő-felvétel kezelése részeként a Ceva gyűjti a jelentkezők személyes adatait, amelyek többek között a megküldött önéletrajzukból és motivációs levelükből, a Cevával történt interjúk, adott esetben pszichotechnikai tesztek eredményeiből jut a tudomására, valamint az űrlapokon feltett kérdésekre adott válaszok felhasználásra kerülnek.

Ezeket az adatokat kizárólag a Ceva és leányvállalatai kezelik, jelentkezésének feldolgozása részeként.

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás és az adatkezelő jogos érdeke, aki biztosítja a munkaerő-felvétel kezelését.

 • Az automatikusan gyűjtött adatok, amikor ellátogat weboldalainkra

A weboldalainkon történő böngészés során cookie-kat helyezhetünk el az eszközén (számítógép, telefon, tablet), az Ön által kifejezett döntés függvényében, amelyet bármikor megváltoztathat.

A cookie egy kis szövegfájl, amely az ezeken a weboldalakon történő böngészéshez kapcsolódó információkat tartalmaz, amelynek fő célja a weblapok olvasásának javítása és személyes szolgáltatások nyújtásának lehetősége.

Weboldalaink megtekintésekor a Ceva többek között közönségmérési cookie-kat helyez el. A közönségmérési cookie-k lehetővé teszik, hogy jobban megértsük weboldalaink használatát, ergonómiájuk elemzését és a technikai problémák felismerését és megoldását.

A cookie-k használata a felhasználó beleegyezésével történik.

Kérjük, olvassa el a cookie-kra vonatkozó irányelveinket – hivatkozás beillesztése.

 • A hírlevelünkre történő feliratkozáskor közölt adatok

A Ceva hírleveleket hozott létre, amelyek segítségével Önt rendszeresen tájékoztatják a Ceva híreiről.

E-mail címének megadásával Ön elfogadja, hogy megkapja a Ceva hírleveleket.

Bármikor visszavonhatja a beleegyezését és leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva.

 • A kapcsolatfelvételi űrlapokon közölt adatok

A Ceva kapcsolatfelvételi űrlapokat hozott létre

Az űrlapokon kitöltendő adatok lehetővé teszik, hogy kérdéseire válaszoljunk. Ez az adatkezelés az Ön előzetes jóváhagyásán alapul.

Személyes adatait más célra nem használjuk fel.

 • Adatok, amelyeket játékban való részvételhez adott meg nekünk

A személyes adatok Ceva által végzett kezelése az előzetes beleegyezésen alapul.

Személyes adatait más célra nem használjuk fel.

 • Jogi vagy szabályozási követelmények

A Ceva köteles lehet személyes adatainak gyűjtésére és azok átadására jogi vagy szabályozási kérések, bírósági határozatok, idézések vagy jogi eljárások alapján, ha a hatályos törvények betartása azt megköveteli.

 • A közösségi hálózatokon keresztül átadott adatok

Ha rendelkezik közösségi hálózaton felhasználói fiókkal és a Ceva webhelyre vagy mobilalkalmazásra ezen a funkción keresztül jelentkezik be, előzetes regisztrálás nélkül, a Ceva információkat kaphat a közösségi hálózatról.

Ezek az információk lehetővé teszik az Ön azonosítását és a felhasználói fiók létrehozását.

Ezeknek az információknak megosztási és közlési feltételeit a közösségi hálózatok regisztrációs feltételei szabályozzák, és mindenképpen az Ön előzetes hozzájárulását igénylik. 

2. MELYEK A KISKORÚAK ADATAIRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEINK?

A Ceva nagy fontosságot tulajdonít a kiskorúak személyes adatai védelmének.

Webhelyeink nem 18 év alatti kiskorúak számára készültek, és nem gyűjtünk személyes adatokat ezekről a személyekről. A 18 év alatti kiskorúaknak a személyes adataik megadása előtt a szülő vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével kell rendelkezniük.

Ha úgy találjuk, hogy a 18 év alatti kiskorúak adatait előzetes szülői engedély nélkül kerültek begyűjtésre, azonnal megsemmisítjük őket.  

3. MI AZ ADATMEGŐRZÉS IDŐTARTAMA ÉS MILYEN A TÖRLÉSI ELJÁRÁS?

A Ceva csak az adott célok eléréséig szükséges ideig őrzi meg az Ön személyes adatait, az archiválás jogi lehetőségei, bizonyos adatok megőrzési kötelezettsége és/vagy névtelenítése mellett.

Ezeket a tárolási időtartamokat az adatkezelési céloktól függően határozzák meg, és többek között figyelembe veszik a konkrét megőrzési időtartamot előíró vonatkozó jogszabályokat.

Például az alábbiakban találhatóak az alkalmazandó megőrzési időtartamok:

 • Felhasználói fiók regisztrációjának kezelése: adatait addig kezeljük, amíg úgy dönt, hogy törli a fiókot. Felhasználói fiókját bármikor törölheti a fiók beállításainál.

Ha azonban három évig Ön nem lép be webhelyünkre, töröljük felhasználói fiókját.

► Kapcsolatfelvételi űrlap: adatait a kérésének kezeléséhez szükséges ideig kezeljük. Az Ön utolsó kapcsolatfelvételétől számított 2 év időtartam elteltével adatai minden esetben törlésre kerülnek.

► Hírlevél: személyes adatait leiratkozásáig, vagy a hírlevélre való feliratkozásának törléséig kezeljük.

► Játék: adatait jogi célokból megőrizhetjük a játék vége után.

► Jelentkezés: személyes adatait az utolsó kapcsolattól számított legfeljebb 2 évig őrizzük meg.

4. KINEK ADHATJUK ÁT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Mivel személyes adatai bizalmas természetűek, csak a Ceva által feladatuk ellátása miatt meghatalmazott személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, illetve továbbításra kerülhetnek a vonatkozó előírások által előírt mértékben.

A Ceva vállalja, hogy minden megfelelő szervezeti és technikai intézkedést megtesz az adatok biztonságának, sértetlenségének és titkosságának védelme érdekében.

Személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek.

Személyes adatait átadhatjuk a Ceva Csoporthoz tartozó társaságoknak.

Megbízott szolgáltatóink szintén kezelhetik az Ön személyes adatait, a rájuk bízott szolgáltatások elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben: Különösen az ügyfélkapcsolatok kezeléséért felelős szolgáltatókról, a vetélkedő játékok szervezéséért, a hűségprogramok kezeléséért, marketing célú e-mailek küldésért, adattárolásért stb. felelős szolgáltatókról van szó.

Bizonyos körülmények között átadhatjuk személyes adatait az EU területén kívüli olyan országba, amely nem nyújt elegendő védelmet a személyes adatok feldolgozásánál az EU előírásai szerint. Ilyen esetben az adatátvitelt és feldolgozást megfelelő jogi kerettel tesszük biztonságossá a magas szintű adatvédelem biztosítása érdekében, függetlenül attól, hogy hol kezelik az Ön adatait. Az átadás alapja lehet a „Privacy Shield”, ami egy önregisztrációs folyamat és a vállalatok számára lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az EU adatvédelmi követelményeinek.

Hasonlóképpen ezeket az adatokat megoszthatjuk a hatóságokkal és közintézményekkel, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

5. HOGYAN ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁT?

A Ceva gondoskodik személyes adatainak védelméről és biztonságáról, hogy titkosságukat biztosítsa és megakadályozza, hogy azok torzuljanak, sérüljenek, megsemmisüljenek, vagy jogosulatlan harmadik fél számára hozzáférhetőek legyenek.

Amikor harmadik fél számára történő adatközlésre van szükség és az megengedett, a Ceva biztosítja, hogy a harmadik fél ugyanolyan adatvédelmi szintet garantáljon, mint a Ceva, és szerződéses garanciát követel többek között arra nézve, hogy az adatokat kizárólag az engedélyezett célra szabad felhasználni, minden szükséges titoktartás és biztonság mellett.

A Ceva technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat a lehető legbiztonságosabb módon tárolják, a meghatározott célok gyakorlásához szükséges ideig, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A Ceva minden ésszerű intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, semmilyen adatátviteli vagy tárolási technológia nem teljesen tökéletes.

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, a személyes adatok bizonyított sérelme esetén, ha az nagy kockázatot jelenthet az érintett személy jogaira és szabadságára, a Ceva vállalja, hogy ezt a jogsértést közli az illetékes felügyeleti hatósággal, és ha azt a szabályozás megköveteli, az érintett személyekkel

A fentiek sérelme nélkül, az Ön felelőssége, hogy óvatosan járjon el és meggátoljon minden illetéktelen hozzáférést a személyes adataihoz és az eszközeihez (számítógép, telefon, tablet stb.), többek között erős jelszó kiválasztásával.

6. MIK AZ ÖN JOGAI?

A hatályos jogszabályok feltételeinek megfelelően a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatási jog

A Ceva törekszik arra, hogy személyes adatainak kezelési feltételeiről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson, egyértelmű és egyszerű megfogalmazásban.

 • A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog (vagy „felejtéshez való jog”)

A hozzáférési jog lehetővé teszi, hogy megkaphassa a Ceva megerősítését, hogy az Ön személyes adatait mi kezeljük-e, vagy sem, továbbá a kezelés feltételeit, valamint hogy azokról másolatot kapjon (minden további másolatért a Ceva esetleg ésszerű díjat igényelhet a felmerült adminisztrációs költségek alapján). Amikor ezt a kérést elektronikus úton nyújtják be, az adatokat általánosan használt elektronikus formában küldjük meg, hacsak Ön másképp nem kéri.

Önnek jogában áll a lehető legrövidebb határidőn belül a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítése is.

Végezetül, az alkalmazandó jogszabályban meghatározott kivételek figyelembe vételével (pl.: törvény által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges megőrzés), jogában áll a lehető legrövidebb időn belül kérni a személyes adatainak törlését, amennyiben az alábbi okok egyike fennáll:

► az Ön személyes adataira már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre összegyűjtötték őket vagy kezelték;

► Ön szeretné visszavonni a beleegyezését, amelyre adott esetben a személyes adatainak kezelése alapult, és ha nincs más indoka ennek az adatkezésnek;

► Ön megvizsgálta és megállapíthatja, hogy személyes adatait jogellenes feldolgozásnak vetették alá;

► személyes adatait jogi kötelezettség értelmében törölni kell.

 • A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog

Az alkalmazandó jogszabályok előírják, hogy ez a jogot bizonyos esetekben alkalmazható, különösen az alábbiakban:

► ha Ön vitatja személyes adatainak pontosságát, az adatfeldolgozás korlátozható az adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig;

► ha úgy gondolja és megállapítható, hogy a személyes adatok feldolgozása jogellenes, de ellenzi a személyes adatok törlését, ebben a helyzetben igényelheti a feldolgozás korlátozását;

► amikor a Cevának már nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Önnek továbbra is szüksége van rájuk jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;

► amikor Ön ellenzi az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelést, annak ellenőrzése alatt, hogy az adatkezelő által indokolt jogalapok felülbírálják-e az Ön indokait. 

 • Az ellenvetés joga, beleértve a kutatást is

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okok miatt. Az adatok további feldolgozása megszűnik, hacsak nincsenek jogos és kényszerítő indokok, amelyek felülbírálják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát, illetve jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódó okok. Ha az adatfeldolgozás kutatási célokat szolgál, bármikor ellenezheti.

Ebben az esetben többek között nem kap több személyre szabott ajánlatot.

 • A személyes adatok hordozhatóságához való jog

Ha az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán vagy szerződésén alapul, a hordozhatósághoz való jog lehetővé teszi, hogy megkapja a Cevának átadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formába, és ezeket a személyes adatokat továbbítsa egy másik adatkezelőhöz anélkül, hogy a Ceva azt megakadályozza.

Ha technikailag lehetséges, kérheti, hogy ezeket a személyes adatokat a Ceva közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsa. 

 • A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának joga

Amikor a Ceva az Ön hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatait, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Másrészről, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre érvényes, ezért nem vonhatja kétségbe a visszavonás előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.

 • Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságokhoz.

Ha a Ceva személyes adatainak védelmére tett erőfeszítései ellenére úgy véli, hogy jogait nem tartják tiszteletben, lehetősége van arra, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatósághoz.

A felügyeleti hatóságok listája megtalálható az Európai Bizottság honlapján.

 • Személyes adatainak halálát követő sorsáról való rendelkezés joga

Végül jogában áll, hogy megszervezze személyes adatainak halála utáni sorsát, általános vagy konkrét iránymutatások elfogadásával. A Ceva vállalja, hogy ezeket az iránymutatásokat betartja.

Iránymutatás hiányában a Ceva az örökösök számára lehetőséget biztosít bizonyos jogok, különösen a hozzáférési jog gyakorlására, ha az elhunyt hagyatékának rendezéséhez arra szükség van; valamint ellenvetési jogot az elhunyt felhasználói fiókjainak bezárása és az adatfeldolgozás ellen.

7. A JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelvekkel és/vagy a fentiekben leírt jogainak gyakorlásával kapcsolatban, forduljon a Cevához az űrlapon keresztül

A Ceva vállalja, hogy a lehető leghamarabb, de minden estben a kérdés beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül válaszol.

Szükség esetén ez a határidő két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a Cevához intézett kérések összetettségét és számát. Ilyen esetben tájékoztatjuk a meghosszabbításról és annak okairól.

Ha kérését elektronikus úton nyújtja be, az információkat is elektronikus fogja megkapni, ha erre lehetőség van, hacsak Ön kifejezetten másképp nem kéri.

Ha a Ceva nem ad helyt a kérésének, tájékoztatni fogja az intézkedés elmulasztásának okairól, és Önnek lehetősége van arra, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatósághoz és/vagy bírósági jogorvoslattal éljen.

Süti (cooky) szabályzat

A cookie-kra vonatkozó jelen irányelvek a Ceva-Phylaxia Zrt. (Ceva) weboldalainak és mobil alkalmazásainak látogatására vonatkoznak.  

Amikor ezekre a weboldalakra látogat, megkaphatja a Ceva-Phylaxia Zrt. által küldött és kezelt cookie-kat, valamint más weboldalakról vagy harmadik fél által üzemeltetett szerverekről küldött cookie-kat („Harmadik fél cookie-jai).

1. MI A COOKIE?

A „cookie” kifejezés magában foglalja az eszközére letöltött (számítógép, telefon, tablet), és/vagy egy weboldal vagy mobil alkalmazás (weboldal) olvasásakor vagy hirdetés megtekintésekor arról leolvasott összes jelzőt. Céljuk többek között az, hogy információt gyűjtsenek a weboldalakon történő böngészéséről és személyre szabott szolgáltatásokat kínáljanak Önnek.

2. MILYEN COOKIE-K?

2.1. TECHNIKAI COOKIE-K

Ezek a megfelelő működéshez, a weboldalainkon történő navigáláshoz és a honlapok funkcióinak és teljesítményének javításához nélkülözhetetlen cookie-k.

Ha ezeket a cookie-kat hatástalanítja, bizonyos funkciók előnyeit nem tudja kihasználni.

A cookie-k nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot. 

2.2. TELJESÍTMÉNY COOKIE-K

Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy információkat szerezzenek weboldalaink használatáról a tartalom javítása és / vagy megfelelőbbé tétele érdekében.

Ezek segítségével információt gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja a webhelyet, az oldalankénti látogatások számáról, az egyes oldalakon eltöltött időről, vagy a kattintások számáról.

Ezek a cookie-k automatikusan aktiválódnak a cookie-k elfogadásakor. Ha azonban szeretné hatástalanítani őket, kérjük, olvassa el többek között „A választás gyakorlása” bekezdést.

A megőrzött információk nem használhatók fel kereskedelmi célokra.

2.3. REKLÁM COOKIE-K

Ezek a cookie-k lehetővé teszik az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetések megjelenítését és reklám kampányok hatékonyságának mérését.

Mérő cookie-k
A mérő cookie-k segítségével értékelhetjük reklám kampány hatékonyságát 

Célzó cookie-k

Ezeknek a cookie-knak a segítségével megismerhetjük az Ön böngészési szokásait, hogy olyan hirdetéseket közölhessünk, amelyek érdekelhetik.

A célzó cookie-k lehetővé teszik számunkra:

 • névre szóló vagy nem névre szóló adatok gyűjtését kvízek segítségével,
 • a megtekintett oldalak tartalmának megismerését,
 • azoknak az információknak a megismerését, amelyek megosztása mellett döntött, amikor más weboldalakra regisztrált,
 • a legújabb böngészése során, vagy közvetlenül a weboldalra érkezése előtt olvasott oldalak és weboldalak megismerését,  
 • földrajzi helyzetének megismerését.

2.4. HARMADIK FELEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT COOKIE-K - PIXEL

Saját cookie-jaink listájába beilleszthetünk harmadik fél által kibocsátott cookie-kat, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön megossza weboldalaink tartalmát.

Ezeket a cookie-kat nem a Ceva kezeli és semmilyen ellenőrzésünk nincs arra a folyamatra, amelyet a közösségi hálók alkalmaznak weboldalainkon való böngészésére vonatkozó információk gyűjtésére, a rendelkezésükre álló személyes adatokkal együtt.

A harmadik fél által történő cookie-k kibocsátására és használatára az ő adatvédelmi alapelvei vonatkoznak.

Kérjük, olvassa el ezeknek a közösségi hálózatoknak az adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a használatuk célját, beleértve a hirdetéseket, a böngészési információkat, amelyeket ezeken az alkalmazás gombokon keresztül gyűjthetnek. Ezeknek az adatvédelmi irányelveknek lehetővé kell tenniük, hogy válasszon a közösségi hálózatok között, többek között a felhasználói fiókjának beállításaival.

3. A COOKIE-K ELLENŐRZÉSE

3.1. AZ ÖN BELEEGYEZÉSE

Amikor először belép weboldalainkra, megkérdezik Öntől, hogy elfogadja-e a cookie-kat.

Ennek a beleegyezésnek az érvényességi időtartama legfeljebb 13 hónap. 

3.2.  A COOKIE-K ELLENZÉSE

A böngésző beállításainak aktív kezelésével módosíthatja vagy elutasíthatja a cookie-k által történő információgyűjtést.

 • A cookie-k aktiválása vagy teljes hatástalanítása;
 • Speciális cookie-k törlése, amelyeket a böngésző már elmentett;
 • Megakadályozni, hogy bizonyos weboldalak cookie-kat helyezzenek el a számítógépére;
 • Harmadik fél cookie-jainak blokkolása (amikor egy weboldalon történő böngészés közben a cookie-kat egy másik weboldal tárolja az Ön számítógépén).

Azonban minden elvégezhető beállítással megváltozhat a böngészése és az egyes cookie-k használatát igénylő szolgáltatások feltételei.

Ezért nem javasoljuk, hogy elutasítsa a technikai cookie-k használatát, amelyek szükségesek a weboldal működéséhez, és amelyek elutasításával meggátolja a normál böngészést. 

A célzó cookie-k vagy mérő cookie-k elutasítása azonban csak a reklámokat állítja le weboldalainkon, a hirdetések így nem követik az Ön érdeklődési körét. 

3.3.  A VÁLASZTÁS GYAKORLÁSA 

A böngészőprogram beállítása

Ehhez kövesse a böngészőtől kapott útmutatásokat.

Rákattinthat az alábbi hivatkozásokra, melyekkel elérheti a legismertebb böngészőktől származó útmutatásokat:

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android : https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Harmadik fél cookie-jai

Csak a cookie-t kibocsátó harmadik fél olvashatja vagy módosíthatja a cookie-ban található elemeket. Ezekre a harmadik féltől származó cookie-kra az adott harmadik fél adatvédelmi alapelvei vonatkoznak.

Ha többet szeretne erről megtudni és szeretné gyakorolni a cookie-kkal kapcsolatos döntését, kattintson az alábbi hivatkozásokra:

3.4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT

Ezen kívül, ha többet szeretne megtudni a cookie-k működéséről és a célzott reklámokról, látogasson el:

Digital Advertising Alliance az Egyesült Államokban: Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada Kanadában: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance Európában: European Interactive Digital Advertising Alliance

Ezek a szervezetek lehetővé teszik az online érdeklődési körökön alapuló reklámokról való leiratkozást, és minden tag vállalatról

YourOnlineChoices : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Ez a weboldal központi kezelőfelületet kínál, amelyen keresztül kifejezheti a felhasználásra kerülő cookie-k elutasítását vagy elfogadását.

Ha a cookie-król többet szeretne megtudni, látogasson el az Adatvédelmi bizottság honlapjára: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4. A COOKIE IRÁNYELVEK FRISSÍTÉSE

A cookie irányelvek idővel változhatnak. Ezek a változtatások a megváltozott cookie irányelvek megjelenésével azonnal életbe lépnek. Kérjük, olvassa rendszeresen a cookie irányelveket, hogy tudomást szerezzen a lehetséges változásokról.

Használati feltételek

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research, products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer. 

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability.

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity. 

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: contact@ceva.com

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter.

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.

Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User. 

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:

- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: contact@ceva.com, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below. 

A. User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them.

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.
In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice. 

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account.

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Jogi nyilatkozat

Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (”Ceva”)

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Tel: + 36 (1) 262 95 05

Fax: +36 (1) 260 38 89

E-mail: ceva-phylaxia@ceva.com

A kiadásért felelős: Thierry Le Flohic, az igazgatóság elnöke - Ceva-Phylaxia Zrt.

A honlap üzemeltetője: Clever Age www.clever-age.com 

Adatvédelmi Kapcsolatfelvétel

A Ceva-Phylaxia Zrt. vállalja, hogy a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerint végzi. A személyes adatokról szóló Rendeleteknek megfelelően hozzáférési joga van, jogosult helyesbíteni a személyes adatkezelés korlátozását, továbbá bizonyos korlátozott esetekben ellenezheti a feldolgozást, visszavonhatja a beleegyezését, kérheti a törlést és kérheti az adathordozhatóságot. Annak érdekében, hogy gyakorolhassa a GDPR-ből származó jogait, töltse ki az alábbi űrlapot. Adatainak feldolgozása a kérésének megfelelően történik. Személyes adatait a Ceva semmilyen más célra nem gyűjti vagy tárolja.

Az Ön kérése el lett küldve. A lehető leghamarabb kapcsolatba lépünk Önnel. Adatainak feldolgozása a kérésének megfelelően történik. Személyes adatait a Ceva semmilyen esetben nem gyűjti vagy tárolja semmilyen más célra.

Vissza a tetejére