Jogi nyilatkozat

I – A www.ceva.hu honlapra vonatkozó jogi nyilatkozat Jelen weboldal (továbbiakban "A weboldal") tulajdonosa: Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (”Ceva”) Szállás u. 5. 1107 Budapest Tel: + 36 (1) 262 95 05 Fax: +36 (1) 260 38 89 E-mail:...

I – A www.ceva.hu honlapra vonatkozó jogi nyilatkozat

Jelen weboldal (továbbiakban "A weboldal") tulajdonosa:

Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (”Ceva”)
Szállás u. 5.
1107 Budapest
Tel: + 36 (1) 262 95 05
Fax: +36 (1) 260 38 89
E-mail: ceva-phylaxia@ceva.com

A kiadásért felelős: Dr. Szamkó Tamás, vezérigazgató - Ceva-Phylaxia Zrt.

A honlap üzemeltetője: Clever Age www.clever-age.com
A honlap az eZpublish nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer felhasználásával készült: http://ez.no
A honlap használatára az alábbi feltételek és kikötések vonatkoznak.

A honlap használatával és felkeresésével Ön elfogadja az itt megfogalmazott felhasználási feltételeket és kikötéseket, és elismeri, hogy azokat teljes egészében  elolvasta, megértette és  elfogadja.
Amennyiben ezen feltételekkel és kikötésekkel nem ért egyet, kérjük, hogy ne használja ezt a honlapot.

II – A honlap használata

A honlap használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltéteket. A honlap használatával Ön elismeri, hogy elfogadja ezeket a feltételeket. A honlap felkeresésével a web felhasználók (a továbbiakban Felhasználók) beleegyeznek abba, hogy alávetik magukat az alábbi szabályoknak, és azokat betartják.

  • A honlap tartalmának használata

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a honlap tartalma naprakész legyen, és a Felhasználókat pontos információkkal lássuk el.

Mindazonáltal a Felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az adatok és információk interneten keresztül történő továbbítása nem tekinthető technikailag teljes mértékben megbízhatónak, mivel ezek az adatok rengeteg különböző típusú hálózaton keresztül terjednek. Ennek következtében a honlapon található adatok pontosságát nem tudjuk garantálni. Amennyiben hibát vagy hiányt észlel, kérjük, a következő e-mail címre küldött levélben jelezze: ceva-phylaxia@ceva.com

Aki a honlap készítők szándékaival össze nem egyeztethető módon használja a honlapot, és bármilyen módon megsérti a felhasználási feltételeket, az a jogszabályokban meghatározott szankciókkal sújtható.

  • A honlapnak, vagy tartalmának megváltoztatása

A Ceva fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásokat vagy a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül részben vagy egészben megváltoztassa és/vagy eltávolítsa

  • A honlap hozzáférhetősége

A szolgáltatás telekommunikációs hálózathoz csatlakoztatott személyi számítógépen keresztül érhető el. A honlaphoz való hozzáférés az interneten használt kommunikációs protokollok segítségével történik.

Minden megteszünk annak érdekében, hogy a honlap a nap 24 órájában és a hét minden napján elérhető legyen, nem vállalunk azonban felelősséget azért, ha a honlap valamilyen okból elérhetetlenné válik.

Vegye figyelembe, hogy karbantartási, frissítési vagy más egyéb – különösen műszaki természetű – okból a honlap hozzáférhetősége szünetelhet.

Semmiféle felelősséget nem vállalunk sem az ilyen működési zavarokért és létező hibákért, sem ennek a Felhasználónál jelentkező következményeiért.

  • Hypertext linkek a honlapon

A honlapon található hypertext linkek a Felhasználót külső partnerek honlapjaira vezethetik át.

Leszögezzük, hogy a honlapunkhoz linkelt külső honlapokat, azok tartalmát vagy a rajtuk található információkat nem ellenőriztük, ezért ezen honlapok tartalmáért, illetve a Felhasználók által itt fellelt információk felhasználásáért mindennemű felelősséget elhárítunk. Mindazonáltal amennyiben a linkelt tartalmak szerzői jogot sértenének, a Ceva a tudomást szerzést követően azonnal eltávolítja.

Ezen külső honlapok használatáért minden felelősség a Felhasználókat terheli.

III –Szellemi tulajdon

  • Bejegyzett védjegyek

A honlapon található védjegyek vagy a Ceva vagy olyan harmadik fél tulajdonát képezik, aki felhatalmazta a Ceva-t azok használatára.
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy a termékeinkre, szolgáltatásainkra és védjegyeinkre tett hivatkozások nem merítik ki a jogainkat.

A honlaphoz való hozzáférés kizárólag a tartalom megtekintésére jogosítja fel a Felhasználót.

Jelen honlap online elérhetőségének biztosítása nem jelent felhatalmazást az említett védjegyek használatára; használatuk kizárólag a védjegy tulajdonosának kifejezett előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

  • Szerzői jog / Formatervezési minták és minták / Szabadalmak

A www.ceva.hu honlap a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok által védett szellemi termék.

A honlap minden eleme (szöveg, grafika és hang) a Ceva kizárólagos tulajdona, és egyedül ezt a vállalatot illetik meg a vonatkozó szellemi tulajdon és személyiségi jogok. A vállalat a honlap megtekintésének jogán kívül semmiféle egyéb engedélyt vagy jogot nem ad.

Az oldal alkotórészeit a magyar törvények, valamint a tulajdonjogra, szerzői jogokra, formatervezési mintára, mintára és szabadalmakra vonatkozó nemzetközi jogi egyezmények védik.
Ezen elemek másolása és/vagy megjelenítése kizárólag személyes és magánfelhasználásra, tájékoztatás céljából engedélyezett.

Különösen tilos a honlap bármelyik oldalának olyan honlapon történő bemutatása, amely nem a Ceva-hoz tartozik.
Továbbá, azon hypertext linkekhez, amelyek nem a honlap főoldalára vezetnek át, szükséges a Ceva kifejezett előzetes írásbeli engedélye.
Engedély kérelmét a következő e-mail címre küldheti el: ceva-phylaxia@ceva.com

  • Szerzői jog

Valamennyi weboldalunk szerzői jogi © védelem alatt áll, azaz különösen a másolás, megjelenítés, adaptálás és terjesztés jogát fenntartjuk.

Stephane Klein

Fotolia

  • Felhatalmazás a Ceva-nak

Amennyiben az internet használója anyagot tölt fel a Honlapra – kivéve, ha azzal ellentétes kikötést tesz - , ezzel felhatalmazza a Ceva-t, leányvállalatát és képviselőjét arra, hogy a tartalmat nem kizárólagos jelleggel, használati díj fizetése nélkül, korlátlan időre, visszavonhatatlanul és teljeskörűen világszerte használja, sokszorosítsa, módosítsa, adaptálja, közzétegye, lefordítsa, más munkához felhasználja, forgalmazza, másolja bármilyen formában, médiában, illetőleg jelenlegi vagy a jövőben ismertté váló techológiával. Az internet használó garantálja, hogy a feltöltött anyag valós és pontos, az anyag felhasználása nem sérti jelen Használati Szabályokat és nem okoz jogsérelmet harmadik személynek, továbbá az internet használó kártalanítani fogja a Ceva-t, annak anyavállalatát, érintett kapcsolt vállalkozásait, beszállítóit, ügynökeit, igazgatóit, vezető beosztású alkalmazottait, dolgozóit, képviselőit, tartós partnereit, leányvállalatait, jogutódjait, engedményeseit az internet használó által szolgáltatott anyag miatt keletkező valamennyi követeléssel szemben.

IV –Személyes adatok

  • Személyes adatok kezelése

A Ceva kérheti a Felhasználó személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím, foglalkozás…). Az adatgyűjtés célja: reklám, marketing, statisztikák.

A Ceva felhasználja a Felhasználó személyes azonosítására alkalmas  információt, és továbbadhatja harmadik félnek, különösen a Csoport más cégeinek.

Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Ceva bármely személyes adatába jogosult betekinteni, azokat helyesbíteni, módosítani és törölni. Amennyiben a Felhasználó élni kíván ezzel a jogával, írjon a következő e-mail címre: ceva-phylaxia@ceva.com

A változtatást vagy törlést az igény beérkezését követő lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.

A Ceva felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy szervereink rögzíthetnek bizonyos nem személyes jellegű, a Felhasználó azonosítására nem alkalmas információkat (Felhasználó által használt keresőmotor, IP-cím, stb.).

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy honlapunk felkeresésekor böngészőjükbe süti (cookie) automatikus telepítésére kerülhet sor.

A süti olyan szövegrészlet, amely nem tartalmaz a Felhasználó azonosítására alkalmas információt, azonban lehetővé teszi a honlapon való böngészésre vonatkozó információk elmentését (megtekintett oldalak, látogatás dátuma és időpontja, stb…).

A sütiket a látogatószám vizsgálatára, látogatottsági mérések, stb. elvégzésére használjuk, és ezáltal a honlap minőségét tudjuk javítani.

Az Ön által használt böngésző rendelkezik olyan beállítással, amely gátolja a sütik telepítését. A funkció használata nem akadályozza meg honlapunk használatát, az oldalak letöltését azonban lassíthatja.

Személyazonosításra alkalmas információkat az internet-felhasználó Ceva részére bocsátja.

Amennyiben a Felhasználónak ez ellen kifogása van, azt a fent megadott e-mail címre küldött levélben jelezheti.

  • Biztonság

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokat megvédjük a véletlen vagy szándékos beavatkozástól, adatvesztéstől és megsemmisüléstől, valamint az illetéktelen személyek hozzáférésétől.

Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan frissítjük.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, információért,  javaslatokkal  és panaszokkal kérjük, forduljon a következő címhez: ceva-phylaxia@ceva.com e-mail címre.

V - Felelősség

Tilos a honlapot vagy a kommunikációs szolgáltatást lánclevelek, levélszemét, spam, illetve bármely ismétlődő vagy kéretlen (kereskedelmi vagy egyéb) üzenet küldésére használni; harmadik fél bármilyen adatát, különösen az e-mail címét az engedélye nélkül gyűjteni; hamis személyazonosságot létrehozni és használni, e-mail címet vagy fejlécet meghamisítani, vagy harmadik felet bármilyen módon megpróbálni félrevezetni az üzenet feladóját vagy forrását illetően; bármiféle nem megfelelő tartalmat (lásd alább: „Nem megfelelő tartalmak”) továbbítani; vírusos elemet vagy egyéb, a honlap vagy harmadik fél számára káros vagy törvénybe ütköző alkotórészt  továbbítani; a honlap szolgáltatásaihoz, mások azonosítóihoz, a honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz jelszavak használatával vagy más megoldással nem megengedett módon hozzáférést megkísérelni;  más Felhasználót a szolgáltatás használatában és élvezetében megzavarni, vagy hasonló szolgáltatások más szervezeten keresztül történő használatát és élvezetét akadályozni.

Nem megfelelő tartalomnak minősül minden olyan nyelvhasználat, megjegyzés, észrevétel illetve kép, amelyet a vállalat obszcénnek, félrevezetőnek, törvénytelennek, rasszistának, rágalmazónak, zaklatásnak, harmadik felek jogait sértőnek tart, vagy amely korlátoz és/vagy akadályoz  más Felhasználókat a honlapon keresztül megközelíthető fórumok vagy chat-szobák használatában.
A honlapnak, szolgáltatásainak, illetve a honlap bármely elemének vagy az itt szerzett információnak a hasznosítása a Felhasználók kizárólagos felelőssége. Ceva fenntartja jogot, hogy saját belátása szerint törölje a nem megfelelő tartalmakat.

A Felhasználók számára semmiféle garanciát nem vállalunk – sem kifejezetten, sem ráutalóan - a honlapon kínált szolgáltatások minőségét vagy piacképességét, a szolgáltatás megfelelőségét vagy azt illetően, hogy az eredmény megfelel-e a Felhasználók elvárásainak. Elhárítunk minden felelősséget az olyan jogvitákért, perekért és harmadik felek által támasztott követelésekért, amelyek olyan tartalommal kapcsolatos jogok, különösen személyiségi jogok gyakorlására irányulnak, amelyet nem a Ceva hozott létre.

Továbbá nem vállalunk felelősséget a honlap elégtelen teljesítményéért és/vagy a honlapon használt, illetve arról letöltött szoftver hibájáért; az időkorlátok be nem tartásából, a szolgáltatások megváltoztatásából, felfüggesztéséből vagy megszakításából adódó adat- vagy szolgáltatásvesztésért; a honlap szolgáltatásain keresztül szerzett információk pontosságáért, minőségéért és természetéért; illetve a szerverünkön keresztül továbbított vírusok közvetlen vagy közvetett következményeiért.
Nem vállalunk felelősséget semmiféle közvetlen vagy közvetett kárért, beleértve a profitkiesést, vevőkör- vagy adatvesztést, az immateriális javakban bekövetkezett veszteséget, jövedelem kiesést vagy bármilyen olyan veszteséget vagy kárt, amely a honlap használatából vagy elérhetetlenségéből, vagy a Felhasználó részéről  bekövetkezett hibás használatból adódott; a Felhasználó felelőssé tehető haláleset vagy sérülés esetén.

A Felhasználók által megadott személyes tartalom tekintetében (meghatározását lásd alább) elhárítunk minden felelősséget a chat-szobákban vagy egyéb vitafórumokon megjelenő ilyen tartalmakkal kapcsolatban.
Az ilyen személyes tartalom, legyen az akár vélemény, állásfoglalás, javaslat vagy álláspont, kizárólag a Felhasználók véleményét, állásfoglalását, javaslatát vagy álláspontját képviseli, és semmiképpen nem a Ceva-t. A honlap tartalmazhat olyan más oldalakra mutató linkeket, amelyeket nem a Ceva üzemeltet és/vagy szerkeszt.

Semmiféle befolyással nem rendelkezünk az ezen honlapok által kínált információkra, termékekre vagy szolgáltatásokra, így SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT nem vállalunk felelősséget ezen honlapok tartalmáért. A Felhasználó elfogadja, hogy kártalanítja a Ceva-t és jótáll a vállalatért minden olyan per esetén, amely az alábbiakat érinti: felelősség, fellebbezés, veszteség, költség, jövedelem kiesés, adatvesztés, illetve minden egyéb közvetlen vagy közvetett kár, amely miatt merült fel, mert a Felhasználó a jelen jognyilatkozat feltételeit megsértette.

VI – Alkalmazandó jog – Illetékesség

A honlap teljes tartalma, használatának szabályai a magyar jogszabályok szerint értelmezendők. Bármely jogvita csakis a Ceva székhelye szerinti bíróság előtt indítható. Amennyiben jelen jognyilatkozatban foglalt rendelkezések bármelyike hatálytalanná vagy semmissé válna, azt a rendelkezést úgy kell értelmezni, ahogy az a Ceva eredeti szándékához legközelebb állt, fenntartva a rendelkezés jogi érvényességét.

Amennyiben a Ceva egy előterjeszthető követelést nem terjeszt elő vagy valamely jogával nem él, az a Ceva joglemondásaként nem értelmezhető, hacsak ez a joglemondás kifejezetten írásban nincs rögzítve.

VIII – A feltételek módosítása

A Ceva fenntartja magának a jogot, hogy a honlap használatára vonatkozó jelen feltételeket bármikor módosítsa, különös tekintettel az új szabályozókra és jogszabályokra, illetve a honlap  használhatóságának javítására.
A honlap használatát érintő ilyen jellegű változtatásokat feltüntetjük ezen az oldalon.

Vissza a tetejére