Etikai és törvényességi program

“Célkitűzéseink megvalósítása során mindig olyan magatartást kell tanúsítanunk és mindig úgy kell üzleti tevékenységeinket folytatnunk, hogy megfeleljünk a törvényeknek, a tisztesség, a lojalitás és a tisztelet alapaelveinek”. Marc Prikazsky, Vezérigazgató

A Ceva Csoport olyan Etikai és Törvényességi Programot fogadott el, amely meghatározza az alkalmazottakkal, valamint az olyan harmadik felekkel szemben támasztott magatartási követelményeket, akikkel üzleti kapcsolatban állunk. Ezzel összefüggésben a Ceva Csoport olyan eljárásokat és szabályzatokat dolgozott ki és valósít meg, amelyek a nemzeti és nemzetközi törvényeknek és jogszabályoknak, valamint az etikai szabályoknak való megfelelést biztosítják.

A Ceva Csoporton belül számos terület támogatja a jelen Etikai és Törvényességi Programot, hogy a program hatékonysága biztosított legyen.

Irányelvek és szabályok

Irányelvek és szabályok a megfelelő üzleti magatartásra vonatkozóan: Etikai és Üzleti Kódex, és kapcsolódó szabályzatok

A Ceva Csoport Etikai és Üzleti Kódexe (a „Kódex”) meghatározza az etikai és törvényességi kockázatokat és körvonalazza azokat a szerepköröket és feladatokat, amelyeket az összes alkalmazottnak figyelembe kell vennie miközben üzleti tevékenységeket végez a Kódexben meghatározott alapelvek szigorú betartásával.

Etikai és Üzleti Kódex - Ceva Csoport

A Ceva Csoport teljes mértékben támogatja azokat a kormányzati intézkedéséket, amelyek a vesztegetés, a korrupció, a pénzmosás és a terrorizmus támogatása ellen irányulnak, és az alkalmazottak vonatkozásában külön szabályokat vezetett be annak érdekében, hogy a fenti témák területén globálisan is be tudja tartani az alkalmazandó törvényeket. 
E tekintetben a Ceva Csoport Vesztegetés- és Korrupcióellenes Szabályzata, a Pénzmosás és a Terrorizmus Finanszírozásának Megelőzésére irányuló Szabályzata és a Nemzetközi Szankciókkal kapcsolatos Szabályzata egyénileg és együttesen is követelményeket és eljárásokat határoz meg, amelyeket az üzleti magatartást illetően olyan ügyletek során kell figyelembe venni, amelyek kockázatot jelenthetnek a vesztegetés, a korrupció, a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása területén. A fenti szabályzatok célja, hogy a Ceva Csoport dolgozói be tudják tartani az alkalmazandó törvényeket, jogszabályokat, ágazati kódexeket és a Ceva Csoport Kódexét.

A Ceva Csoport azt is elvárja, hogy beszállítói, vállalkozói és egyéb üzleti partnerei is elkötelezettek legyenek a Ceva Csoport vállalása mellett, miszerint tisztességes, törvényes és etikus módon kell működni, összhangban a jelen Kódexben meghatározott alapelvekkel. 

Annak érdekében, hogy az üzleti partnerek világos képet kapjanak a Ceva Csoport tisztesség melletti elkötelezettségéről és a csoport által elvárt magatartási szabályokról, a Ceva Csoport az alábbi Üzleti Etikai Szabályzatot és Elveket üzleti partnerei számára állította össze, összefoglalva a Ceva Csoport Kódexében írt értékeket:

Ceva Csoport – Üzleti Etikai és Alapelvek Üzleti Partnerek számára

Etikai és törvényességi oktatás és tanácsadás

A Ceva Csoport számos oktatási lehetőséget biztosít, hogy alkalmazottjai munkájuk során be tudják tartani az Etikai és Törvényességi Program követelményeit. A lehetőségek között van online oktatás és személyes oktatás is. A Ceva Csoporton belül bizonyos beosztások területén külön oktatásra van szükség. Ezen kívül az alkalmazottak egy belső weboldalhoz is hozzáférhetnek, amely az Etikai és Törvényességi Programmal kapcsolatos összes anyagot tartalmazza (Kódex és kapcsolódó szabályzatok, GYIK).

Az Etikai és Törvényességi Osztály segítséget nyújt a Ceva Csoport összes osztálya számára is. Minden egyes alkalmazottat arra kérünk, hogy vegye fel a kapcsolatot az Etikai és Törvényességi Osztállyal, ha segítségre van szüksége az információszerzésben vagy tanácsra van szüksége etikai és törvényességi kérdésekben.

Etikai és Törvényességi Osztály
Email:  ethicsandcompliance@ceva.com

  • Valérie Mazeaud   Ceva Csoport, Etikai és Törvényességi tisztségviselő
    Tel: +33 1 44 53 24 79
  • Tony Strait   Etikai és Törvényességi igazgató: USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland
    Tel: +1 913 9454 412 
  •  Anne Fotso   Etikai és Törvényességi igazgató: a világ többi része
    Tel: + 33 1 44 53 24 80

Lehetőségek az etikai és törvényességi kérdések felvetésére

A Ceva Csoport alkalmazottjai számára számos belső út áll rendelkezésre, hogy jelenteni tudják a tényleges vagy feltételezett szabálysértéseket, hogy teljesíthessék a Kódex szerinti kötelezettségüket, amely szerint jelenteniük kell a Ceva Csoport számára a potenciális etikai és törvényességi szabálysértéseket.

A jelentést a rendes üzleti csatornákon keresztül (közvetlen felettes számára), illetve egyenesen az Etikai és Törvényességi Osztály számára küldhetik el.

Ezen kívül, kiegészítő eljárásban, az alkalmazott a problémát a Figyelmeztetési Rendszeren keresztül tudathatja, ha valamilyen okból az alkalmazott nem tartja megfelelőnek a rendes üzleti csatornák alkalmazását, vagy ha nincs megelégedve az onnan kapott válasszal.

A szabálytalanságot jelentő alkalmazott személyét bizalmasan kezeljük, és a bejelentő védelmet élvez a jelentéstétel miatti tényleges, vagy kilátásba helyezett megtorlás vagy szankciók ellen.

A Ceva Csoport üzleti partnerei, beszállítói, részvényesei, megbízottjai, forgalmazói, képviselői és/vagy vevői közvetlenül az Etikai és Törvényességi Osztállyal vehetik fel a kapcsolatot a  reportingcompliance@ceva.com  címen vagy a Figyelmeztetési Rendszert vehetik igénybe a probléma jelentésére. 

A törvények és a Ceva Csoport irányelvei és szabályzatai betartásának figyelemmel kísérése

A Ceva Csoport figyelmemmel kíséri és ellenőrzi az üzleti tevékenységeket, hogy igazolni lehessen a törvények és a Ceva Csoport irányelveinek és szabályzatainak betartását. Ha potenciális etikai vagy törvényességi szabálysértés jut tudomásunkra, megtesszük a megfelelő lépéseket, és ha szükséges, kivizsgáljuk az összes ilyen jelentést, hogy meghatározható legyen, hogy üzleti magatartásunk megfelel-e az összes alkalmazandó törvénynek és etikai követelménynek.

Fegyelmi és/vagy egyéb jogi következmények

Az Etikai és Törvényességi Programban foglaltakkal kapcsolatosan bármilyen módon helytelenül eljáró személyek fegyelmi eljárás aló vonhatók (alkalmazottak esetében), vagy szerződésük megszüntethető (üzleti partnerek, beszállítók, megbízottak, forgalmazók, képviselők és/vagy vevők esetében).  

Vissza a tetejére