Toborzásunk folyamata

A Ceva toborzási politikája a kölcsönös gazdagodás, a tapasztalatcsere és a kohézió szolgálatában

A Csoport már több éve töretlen nemzetközi növekedési politikája lehetővé teszi a dinamikus létszámbővítést.

A toborzás azzal a célkitűzéssel folyik, hogy a legjobb szakembereket vonjuk be valamennyi tevékenységi körbe; és biztosítsuk fő erőforrásunk, a munkavállalóink, valamint a különböző szakmai tapasztalatok, a változatos képzések és nemzetiségek által nyújtott gazdagságot és sokféleséget.

Elutasítunk bármely nemű diszkriminációt, vonatkozzék az fajra, nemre, vallásra, nemzetiségre, életkorra; és szorgalmazzuk az esélyegyenlőséget a munkához való hozzájutás, a bérezés és az előléptetés vonatkozásában.

  • Álláspályázat benyújtása

Az elemzés az Ön képzettségére és szakmai tapasztalatára terjed ki. Minden egyes jelentkezési dokumentációt a legkörültekintőbb figyelemmel vizsgálunk meg, majd küldünk át az Ön szakterületével foglalkozó humánerőforrás-felelősnek.

  • A pályázat értékelése

Amennyiben az Ön pályázata nem felel meg Csoportunk jelenlegi szükségleteinek, erről levélben értesítjük. Pályázati anyagát 2 évig megőrizzük, ha Ön erről másképp nem rendelkezik.

  • Előszűrés

Az előszűrés a humán erőforrásokért felelős személlyel vagy az illető szakterület munkahelyi vezetőjével folytatott egyéni beszélgetés. Ebben a fázisban az Ön eddigi pályafutását, motivációját és személyiségét vizsgáljuk.

  • A jelentkezés továbbvitele

A kiválasztási folyamat során Ön találkozik olyan munkahelyi illetékessel, aki szakmai oldalról hivatott az Ön szakismereteit felmérni, valamint egy humánerőforrás-felelőssel, aki az Ön Csoporton belüli fejlődési lehetőségeit méri föl. 
Tesztek, szituációs felmérések alkothatják a folyamat ezen fázisát.

  • Döntéshozatal

A döntés azoknak a személyeknek az egyetértésén alapszik, akikkel Ön a kiválasztás során találkozott.

  • Ajánlattétel szerződéskötésre

Ha jelentkezését elfogadjuk, a humán erőforrások vezetője munkaszerződés kötésére vonatkozó ajánlattal keresi meg Önt. Felkéri a szerződés aláírására.

Vissza a tetejére